Nyhet

Olycka vid tunnelbygge
Vid ett tunnelbygge i Göteborg slutade bromsarna på en hiss fungera och fyra arbetare skadades då dom befann sig inne i hissen. Två skadades allvarligt och de andra två skadades lindrigt. Tre av dessa fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vilka olyckor ska anmälas till arbetsmiljöverket

De olyckor som ska anmälas till arbetsmiljöverket är:
  • Dödsfall
  • Alvarliga olyckor som har inneburit personskador
  • Händelser som kunnat leda till personskador
Därimot ska alla olyckor på arbetsplatsen anmälas till försäkringskassan.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller för de som genomgår utbildning. Detta står i kapitel 1 paragraf 3. läs mer på http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel01.aspx
Skillnad mellan dBA och dBC:
dBA: Motsvarar människans hörsel.
dBC: Har ett högre frekvensomfång, alltså även sånna ljud som inte människor kan höra.

Mätövningar

Info om storheterna: temperatur, ljud, ljus, luftfuktighet och koldioxidkoncentrationen. (Enheter, gränsvärden)
Tempratur:
Enheter: grader celsius. Den absoluta nollpunkten är -273,15 grader, vatten kokar vid 100 grader och fryser vid 0grader.
Kelvin: Den absoluta nollpunkten är 0 K, vatten kokar vid 373.15 K och fryser vid 273,15 K.
Fahrenheit: Den absoluta nollpunkten är −459,67 F, vatten kokar vid 212 F och fryser vid 32 F.
Sedan finns de mindre vanliga som Rankine, Delisle, Réaumur.
Temperaturen bör hållas runt 20-26 grader celsius på en arbetsplats enligt arbetsmiljöverket.

Ljud:
Enheter: decibel (dB), vilken "ton" det är på ljudet mäter man i hertz (hur många svängningar / sekund) människan hör mellan 20-20000 hertz. Vid 85 dB kan man skada hörseln.
Luftfuktighet:
Är ett mått på hur mycket vattenånga det finns i luften. Luftfuktigheten är ofta hög på vintern och låg på sommarn.
Enheter: relativ fuktighet (%), absolut fuktighet (g vatten/m3), entalpi (kJ/kg torr luft), specifik fuktighet (g vatten/kg fuktig luft), blandningsförhållande (g vatten/kg torr luft), ångtryck (hPa), våt temperatur (°C), daggpunkt (°C). Det är dock svårt att veta hur hög luftfuktighet det får vara eftersom det inte märks någon stor skillnad om den höjs eller sänks.
Koldioxidkoncentration:
Mäts i CO2/kg. Det får ej vara över 1000 ppm (parts per million) i ett klassrum.
Ljus:
Ljus styrka mäts i watt och joule. Man mäter även ljus i lux. Det finns ingen direkt gräns utan det ska vara anpassat efter vad du ska jobba med.
Ca 500 lux när man jobbar med t.ex. pappersarbeten.
Ca 300 lux på tavlan i ett klassrum.
Finare ritarbeten: 1500 lux
Konferensrum: 500 lux

Fria arbeten - nödig kännedom

Elarbeten man får göra själv: byta trasig propp/säkring,byta glödlampor, montera skarvsladd, reparera trasiga skarvsladdar eller apparatssladdar,byta fast installerade väggutag och strömbrytare och ansluta eller byta ut fast ljusarmatur i torra utrymmen

Tips för säkrare el: Istallera jordfelsbrytare, försök att vara hemma när maskiner är igång, köp CE-märkta produkter, kotrollera så sladdarna är hela, använd alltid produkter som är anpassade för utomhusbruk när du installerar någonting utomhus och stäng av utsrustning som du inte använder.

CE-märkning: Följer eu-direktiven för produkten, uppfyller kraven för miljö, hälsa, säkerhet och funktion. Tillverkaren ansvarar för alla skador som den CE-märkta produkten orsakar, om användaren har följt instruktionerna.

S-märkning: Den är idag frivillig, den intygar att produkten uppfyller vissa säkerhetskrav, funkar som en kvalitetsmärkning

Skyddsledare: Den är enbart avsedd för skyddsjordning. Skyddsledaren finns oftast mellan strömkällan till utrustningen. Den är försedd med gul-grön isolering. Den leder bort strömmen om det blir något fel i apparaten, säkringen går då direkt.

Arbetserfarenhet

Jag jobbade som reklamutdelare när jag var ca 14 år. Arbetsmiljön där var väll ingen höjdare, man fick sitta i ett antal timmar vid ett köksbord och vika reklamen i olika högar, detta slutade ofta med ont i ryggen och nacken. När man var klar med det så skulle man cykla eller gå ut med reklamen till alla brevlådor i destricktet som tog 2-4 timmar beroende på hur mycket reklam det var. Den enda hjälputrustningen man fick var en vagn som man kunde lägga reklamen i.
Eftersom man jobbade hemma så fick man lösa många praktiska lösningar själv. Jag jobbade kvar där i lite mindre än ett år.

10/12 nästan klar

Hej!

Nu är detta projekt snart slut och jag har några färdiga bilder på mitt rum där alla utom några få delar är med.3/12

Hej!
Denna veckan har vi fortsatt att jobba med rummet och jag tycjer jag har gjort klart ganska många delar bl.a väggarna är helt klara, datorn, dörren och sängen. Nu är det mest smågrejer kvar.

Datorn:Sängen:Och en hylla:19/11

Denna veckan har jag jobbat en hel del med rummet. Jag har gjort skrivbordet, min byrå, sängbord och högtalare så dom är klara.Här är mitt skrivbord


Och min byrå.

Båda dessa har utdragbara lådor.

Tema Rummet

Nu ska jag beskriva uppgiften lite mer och göra en tidsplan.

Saker som jag ska ha med: Eftersom jag inte har så där jätte mycket grejer i mitt rum så kommer jag försöka få med det mesta. Dock kommer allt inte vara så detaljerat då det kommer ta för långtid. Elgitarrerna blir intresssanta att försöska göra. :)

Tidsplan:
V.46: färdig med skrivbordet och allt som står på det och runt det.

V.47: Färdig med sängen och sängbord och möjligt viss fönstret.

V48: Göra mina hyllor och och byrå samt väggar, golv och dörr.

V.49:Göra de små sakerna som t.ex böcker, lister och bokstativ m.m.

V.50:Assembly, sätta ihop alla grejer

Rummet

Hej!

Nu var det dags att börja med tema rummet. Vi ska alltså göra vårt eget rum eller ett fantasi rum. Man ska göra alla delar i rummet som t.ex sängen, skrivbordet och stereon.
Ämnena som är inblandade är datorkunskap och självklart CAD-tekniken. 

15/10

Hej!

Denna veckan har vi fått lära oss att använda verktygen linear pattern och circular pattern. Detta verktyg skapar mönster utifrån en viss del i sin part.

På denna bild har jag använt linear patternHär använde jag circular pattern


8/10

Hej!

På förra Cad-lektionen forstsatte vi att jobba med revolv och sweeping verktygen. Då gjorde jag en kopp och en ljusstake.

1/10

Idag har vi lärt oss att använda revolv och sweeping verktygen.
Man börjar med att göra en sketch och sedan änväder man revolv verktyget och extruderar sketchen runt sin egen axel och får då formen av en flaska.Här måste man först göra en bana som har formen av ett gem som sweepingverktyget sen kan följa. Efter det ska man göra en skiss i ena hörnet i formen av en cirkel i detta fallet men det kan man välja vilken form man vill.
Ta sedan sweeping verktyget  och då kommer den att följa banan du valde innan.
För att göra den ihålig gjorde jag om sketchen i hörnet och gjorde en cirkel i den cirkeln jag gjorde innan.

27/9

Denna gången har vi gjort klart tavelramen och här kommer det färdiga resultatet.

24/9

Idag har vi fortsatt med tavelramen och "mateat" ihop några av delarna. Så nu sitter ramkanterna och stiften ihop. Och förhoppningsvis kommer jag bli klar med de andra delarna nästa gång. 

CAD

Hej!

Här kommer jag skriva om vad vi gör på CAD lektionerna och även lägga ut bilder på färdiga "produkter".Här är en assembly vi gjorde förra veckan.

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0