Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen gäller för de som genomgår utbildning. Detta står i kapitel 1 paragraf 3. läs mer på http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel01.aspx
Skillnad mellan dBA och dBC:
dBA: Motsvarar människans hörsel.
dBC: Har ett högre frekvensomfång, alltså även sånna ljud som inte människor kan höra.

RSS 2.0