Fria arbeten - nödig kännedom

Elarbeten man får göra själv: byta trasig propp/säkring,byta glödlampor, montera skarvsladd, reparera trasiga skarvsladdar eller apparatssladdar,byta fast installerade väggutag och strömbrytare och ansluta eller byta ut fast ljusarmatur i torra utrymmen

Tips för säkrare el: Istallera jordfelsbrytare, försök att vara hemma när maskiner är igång, köp CE-märkta produkter, kotrollera så sladdarna är hela, använd alltid produkter som är anpassade för utomhusbruk när du installerar någonting utomhus och stäng av utsrustning som du inte använder.

CE-märkning: Följer eu-direktiven för produkten, uppfyller kraven för miljö, hälsa, säkerhet och funktion. Tillverkaren ansvarar för alla skador som den CE-märkta produkten orsakar, om användaren har följt instruktionerna.

S-märkning: Den är idag frivillig, den intygar att produkten uppfyller vissa säkerhetskrav, funkar som en kvalitetsmärkning

Skyddsledare: Den är enbart avsedd för skyddsjordning. Skyddsledaren finns oftast mellan strömkällan till utrustningen. Den är försedd med gul-grön isolering. Den leder bort strömmen om det blir något fel i apparaten, säkringen går då direkt.

Arbetserfarenhet

Jag jobbade som reklamutdelare när jag var ca 14 år. Arbetsmiljön där var väll ingen höjdare, man fick sitta i ett antal timmar vid ett köksbord och vika reklamen i olika högar, detta slutade ofta med ont i ryggen och nacken. När man var klar med det så skulle man cykla eller gå ut med reklamen till alla brevlådor i destricktet som tog 2-4 timmar beroende på hur mycket reklam det var. Den enda hjälputrustningen man fick var en vagn som man kunde lägga reklamen i.
Eftersom man jobbade hemma så fick man lösa många praktiska lösningar själv. Jag jobbade kvar där i lite mindre än ett år.

RSS 2.0